VAD ÄR Maskinsäkerhet FÖR OSS?

För oss är det viktigt att göra våra kunder konkurrenskraftiga. Störningar i era verksamheter pga. att människor drabbas, skadas  måste undvikas från lagliga, etiska och affärsmässiga aspekter.

Säkerhet för människor är det avgörande viktigaste för att verksamheten ska överleva på kort och lång sikt. Lära känna användarna för ändamålsenliga funktioner för säkerhet och därmed låta behoven styra göra även att vi kan leverera och överleva på kort och lång sikt.