Inom CE-märkning erbjuder vi följande till våra kunder.

MASKINTILLVERKARE

 • CE-märkning av maskin/anläggning
 • Riskbedömning
 • Teknisk dokumentation
 • Manual/Handhavandebeskrivningar
 • Framtagande av intyg och CE-skylt
 • Kontakt med myndigheter

MASKINANVÃNDARE

 • Riskbedömning av ny eller äldre utrustning vid exempelvis förändringar i verksamheten
 • Förslag till säkerhetslösningar
 • Stöd vid inköp av maskiner/anläggningar
 • Framtagande av handhavandebeskrivningar eller övrig dokumentation till befintlig utrustning

RÅDGIVNING

 • CE-märkning av maskiner?
 • Nya regler eller nya tolkningar?
 • Hur går en riskanalys till och vad krävs?
 • Vilka krav skall man ställa på leverantören?
 • Vad gäller för mig som användare av maskiner?